Vores kompetencer

Byggeprojektets succes hviler på en nøje styret proces

Hvordan kommer vi i gang og hvad koster det?

Formålet med denne rådgivning er at give dig en vurdering af hvor reelt det at gennemføre jeres ønskede projekt kontra de stillede krav.
Derfor mødes du med arkitekten & byggerådgiveren, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomien og tidsplanen. Hvis det er muligt, har du til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende. Vi kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til budgettet m.m. Desuden får du via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten. Mødet varer typisk 1‐2 timer. På baggrund af mødet kan vi i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet. Vi skræddersyr projektet efter dine behov og tilbyder her om en helhedsløsning. I får dermed et overblik over jeres samlede udgifter forbundet med projektet.