Skitseforlag

Det gør vi for dig, før vi tegnerEt byggeprojekt kræver forarbejde og kendskab tillovgivningen. Få visualiseret idéerne til 2D og 3Dtegninger.

Kontakt Os 

Om Skitseforslaget

  • Plantegninger: Vi indretter boligen efter jeres ønskerog behov
  • Facadetegninger: Bygningen ydre udtryk illustreres
  • 3D visualisering: Vi visualiserer din drøm i 3D
  • Myndigheder: Vi opstarter et forhåndsdialog medmyndighederne
  • Økonomi: Vi estimerer et økonomisk skøn for heleprojektet

Det gør vi for dig, før vi tegner

Et byggeprojekt kræver forarbejde og kendskab tillovgivningen. Skal vi hjælpe jer med den del? Viundersøger f.eks. kommuneplanen, lokalplanen,servitutter og dekreter som vi skal tage højde for indenog under projekteringen for at udføre et skitseprojektsom kan danne grundlag for den videre projektering.

Med et skitseprojekt i hånden kan I ansøge om etrealkreditlån hos banken. Herefter kan vi fortsætte medbyggeprojektet. Man opnår dermed en reel værdiallerede når man har et skitseprojektet.

Kontakt Os 

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale

Skriv en besked til os og fortæl om ditprojekt – Vi ringer vender tilbage med et opkald

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.